Posts

Eetika ja IT

  Eetikal on nii igapäeva elus kui ka IT-s oma koht. IT eetika silmaringi laiendus andis see sama kursus. Usun, et uurin tulevikus veel lisaks, aitamaks selgitada inimestele eetilist olemust ja arusaama, kuna võhikute ja 45+ (aastal 2022) vanuses arvuti võõratele inimestele on senini müsteerium suuresti arvutis ja internetis toimuv.  Hetke arvamuse kohaselt sõnastaksin IT Eetika olemuse järgmiselt- Kas see on vastuvõetav, kuidas on suhtumine ja kuidas on kasutus mugavus, kas miskit on eetiline tava normide suhtes teha või tuleb ausalt tunnistada, et see on eba eetiline ja ma seda ei tee. IT alaselt võib ka lihtsalt ja hästi öelda, et see ei käi minu ameti eetikaga kokku, seda ma ei tee. Lisaks võib põhjuseks olla pahandustest ja seaduse rikkumise järgsest karistusele mõeldes eos juba "EI" öelda. Apple kui teada-tuntud teenäitaja või teisiti öeldes IT tööstuses enda mainet kehtestanud ja turu üks suurimatest liidritest. Apple eetika koodi oli huvitav uurida, kuna teades iga aa

Andmeturve ja selle (kolm hädavajalikku komponenti) (Teema 14)

  Andmeturve on tänapäeval üks tähtsamateist asjaoludest inimeste igapäeva elus. Sõltumata sellest, et inimest ennast loetakse domineerivalt suurimaks turva nõrkuseks, defineeriksin seda veidi paremini. Algab inimest ja lõppeb seadistusega ning riistvara ja süsteemi võimekusega. Inimene kui "tihend"/ kasutaja on küll "peremeheks" v.a arvatud pilve teenuste puhul, kus on firma taga. Sõltub ka peale inimese tehnilise poole seadistustuse ja võimekusest turvalisus (kräkkitud süsteem) või süsteemi vananemine, kuid siiski kasutusel olemine. Vana tehnoloogia puhul nagu on NASAS kasutusel on suureks võtme sõnaks, mitte võrku ühendatud seadmed, vaid lokaalne ühendus, mis ei laiene välis maailmassse. Turvarisk: (Buffer overflow) Vead süsteemis, mille  halvemal halvemal tagajärjel jõuab andmete varguseni või isegi teenuse kasutamise katkemiseni, viimasel nimetatud juhul pole mitte ainult IT-ga seotud riskid, vaid mõjutavad ka äri ja inimeste isiklikke andmeid. Turvarisk võib m

Teist moodi IT

Teist moodi IT teema alguses kõlas huvitavalt, mida sellega mõeldakse. Tõele au andes tuleb ka piiratud võimetega / puuetega inimestele mõelda, kuna nendel on õigus samuti elada inimväärset elu nagu nendel inimestel, kellel kõik funktsioonid toimivad ja tavapärases mõistes on liikumis ja suhtlemis vabadusega, ehk tava elus pole neil piiravaid asjaolusid. Arvan, et nutikaid funktsioone arendatakse edasi ja paremaks, sõltumata kas kasu saab piiratud võimetega kasutaja või siis lisa mugavust täis funktsionaalne inimene. Pean mainima, et piiratud võimetega inimestele enamasti loodud funktsioonid on ka mugavad täis funktsionaalsusega inimesele. Tuleb tõdeda, et mugavdusel on pluss ja miinus pooli, ehk nuti seadme kasutamisega näiteks võib muutuda käte asend näiteks märkmiku käes hoides või mõjutab see hoopis kirjutamist pastakaga, mida tuleb korrigeerima hakta. Kunagi elasin seda läbi ja nüüd märkan rohkem, päris ausalt. Vanemad inimesed 40+ näiteks pööravad tähelepanu hoiakule, et kas laps

Inimese ja arvuti vaheline suhtlus, ergonoomika

Inimese ja arvuti vaheline suhtlus, teisiti sõnastades selle ergonoomika on igapäevane aspekt, millega kokku puutume. Mineviku aegadest on teada, et pikalt ekraani ees olemine mõjub silmadele väsitavalt, meie üks kõige tähtsamatest keha osadest maailma tunnetamisel ja veelgi tähtsam info talletamisel kuna arvuti taga olles talletame infot ikka enamasti silmadega infot. Kõik info tehnoloogiaga kokku puutuvad, ühel või teisel viisil talletavad infot visuaalselt. Õnneks tervislikust aspektist on arvuti ekraanid paremaks ja tervisele sõbralikumaks muutunud. Mainimata ei saa jätta asjaolu, et silmade kissitamine ehk pingutamine paremaks nägemiseks on siiski silmadele väsitav. Olgu see, kas arvuti, teleka taga olles või nuti seadet käes hoides.  Veebis olemisel on pisut sõltuvalt kontekstist erinevad tähendused, kuid tuntum väljend on internetis olemine. Teada ka väljendina alam võrgus olemine (sise veeb). Pean oluliseks, et veebis olemisel on tähtis veebist nähtavate elementide paigutus,  v

Tarkvara arendus ja ärimudel

Tarkvara arendus ja ärimudel sellega Adobe on turul mitmete toodetega nii eratarbijale  kui ka firmadele, mis kasutavad Adobe litsensingus olevaid tooteid. Tuntumad on ehk Adobe Acrobat pdf, mis on arvutites pdf formaadis dokumentidele. Lisaks veel turundajatele ja loomingulistele inimestele nii heli-, video-, ja pildi töötlus programmide näol. Adobe on huvitav enda ärimudelis(B2B, B2C), kuna kasutab isegi mitut sorti tasumisvarianti enda toodete kasutamise eest kasutajale. Olgu selleks üksiku toote tellimus või litsensi alusel müük, millega programme saab kasutada näiteks hariduslikul eesmärgil. Kasutaja saab valida, kas maksab ühe toote kasutamise eest nt aastaks või kogumi(bundle) eest. Kasutaja on pandud valiku ette, kas maksta ühes kuus kindel summa või leppida miinimum hinnaga nõustudes lepinguga tingimustega, millest taganedes tuleb maksta vähemalt pool hinnast, mis oleks tegelikkuses näiteks pool aasta hinnast. Ka kontroll mehhanism on sisse kirjutatud- oma andmed tuleb eelneva

Vabast tarkvarast vaba kultuurini

  Vaba tarkvara, mida on loonud, kirjutanud ja kohandanud "häkkerid", mille nimetuse taga on siiski kogukond ja sellest on saanud ühiskonna heaks kasutatav tarkvara, operatsiooni süsteem,  programm, veebibrauser ja rakendus on ühiskondliku hüve kasutamiseks. "Hackers solve problems and build things, and they believe in freedom and voluntary mutual help" Eric S.Raymond Hakcer-HOWTO Raymondi seletuse järgi ja kontekstis tõlgendatakse häkkerit kui ehitajat, mitte tänapäeva meedialt tembeldatud saadud terminit häkker, kes sisse murdis ja pahandust tekitas. Tänapäeva mõistes, kahjuks ei eksisteeri suupärase termini mõistes häkker kui ehitaja. Uuem termin on arendaja. Kurb, et taga tausta ei tea paljud ning lihtne väljendus ongi "Häkkerid" murdsid süsteemi sisse ja varastatud/lekkinud on järgmised andmed. Üle maailma tuntud rühmitus nimega "Anonymous" on siiski laiemat ühiskonda teeniv ja mitte omakasu püüdlik. Programm luuakse ikka probleemi lahendami

IT juhtimine ja riskihaldus

  Juhtimine ja haldus IT-valdkonnas Juhtimine ja riskihaldus käivad IT maailmas käsi-käes. Juht kui tiitel ise, viitab oma valdkonna või siis näiteks osakonna juhtimisele. Minu esialgne arvamus, et IT-juht peab teadma kõigest IT maailmas, "läbi ja lõhki" sai silmaringi avardust kui lähemalt uurisin, mida tänapäeva muutvas maailmas IT juht ja riskihaldus üldsegi sisuliselt tähendab. Minus tärkas huvi, et tulevikus isegi saada IT-juhiks ja osata riskihaldust. IT maailmas on teada tava "IT-maailmas ei hakka kunagi igav" Selleks, et tulevikus jõuda selle ametini pean eelnevalt saama rohkem teadmisi ja kogemust, leian, et eeldused on olemas, lihtsalt on vaja areneda mitmekülgselt. Juhil on visioon ja oskus enda meeskonda juhtida ja edasi viia.  TOP-3 IT-juhi omadust:      1. Emotsionaalne vastupidavus- juhtimine läbi muutuste.     2.Võrdväärne kohtlemine- töötajate/alluvate võrdne kohtlemine ja mitmekesisuse julgustamine.     3. Üldine tõhusus- fookus produktiivsetele ed